Aqiqoh Cakung Timur Cakung Jakarta Timur

Mencari layanan catering akikah dan penyedia hewan qurban di area Jakarta?

Aqiqoh Cakung Timur Cakung Jakarta Timur

Aqiqoh Cakung Timur Cakung Jakarta Timur

Akikah ialah proses menyembelih binatang ternak berupa kambing sebagai wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas dilahirkannya seorang bayi. Dilahirkannya si kecil tentunya merupakan peristiwa yang betul-betul ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan suami-istri. Sebagai ekpresi syukur para orang tua atas dilahirkannya anaknya maka dilakukanlah akikah.

Kata akikah mempunyai 2 makna. Arti yang pertama ialah memotong rambut anak yang baru lahir. Sementara makna kedua memotong atau melakukan pemotongan binatang. Aqiqah dikerjakan dengan cara menyembelih kambing atau domba kemudian didistribusikan kepada famili, kerabat karib, tetangga di sekitar rumah dan fakir miskin.

Menurut istilah, aqiqah adalah kegiatan pemotongan binatang ternak di hari ketujuh setelah anak terlahir. Penyembelihan binatang ternak saat akikah dikerjakan sebagai bentuk dari rasa syukur pada Allah SWT. Hal ini juga dilaksanakan sebagai kesempatan untuk berbagi kepada sesama dan mempererat ukhuwwah (persaudaraan).

Penyedia Jasa Katering Aqiqah Jakarta

Aqiqoh Cakung Timur Cakung Jakarta Timur

Sudah cukup banyak layanan catering aqiqoh Wilayah Jakarta yang menawarkan jasa penyediaan semua keperluan untuk pelaksanaan acara akikah bagi para orang tua di luar sana dengan harga bersaing. Selain harus mengutamakan mutu, pelaksanaan aqiqah pun seharusnya sesuai secara fikih.

Aqiqoh Cakung Timur Cakung Jakarta Timur

Walau tidak sedikit jasa layanan katering aqiqah dan penyedia domba dan kambing kurban yang menyediakan aqiqoh dengan harga terjangkau, Kita sebagai orang tua tak boleh sampai sembarangan dan terpancing hanya dengan harga murahnya saja, namun juga mesti memperhatikan segi syariatnya.

Jika Kita pengikut madzhab Imam AsySyafi’iy, seharusnya melaksanakan semua aturan fiqh Imam AsySyafi’iy. Mulai dari kondisi tubuh hewan ternaknya yang harus sehat, tak diperbolehkan cacat, penglihatannya tak boleh buta (picek) walaupun cuma satu sisi, telinganya tidak diperbolehkan yang putus, tubuh domba / kambingnya harus gemuk, dan UMUR kambingnya harus sudah memenuhi syarat.

Aqiqoh Cakung Timur Cakung Jakarta Timur

Tidak boleh (akikah atau kurban) menggunakan gibas selain sudah berusia 12 (dua belas) bulan sempurna memasuki bulan ke-13, demikian pula tidak sah unta yang kurang dari lima (5) tahun, sapi yang tidak sempurna mencapai usia 2 (dua) tahun dan kambing yang tak sempurna berumur dua (2) tahun penuh. Seperti inilah yang ditetapkan dalam fiqh madzhab Imam Syafi’i dan para ulama pengikut Imam AsySyafi’iy.

(Referensi ini bisa dilihat di kitab Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi AsySyafii (Muharrom 631 – 24 Rojab 676 H), Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab, cetakan Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, jilid ke-8 halaman 393)

Baca : Seperti Apakah Domba Akikah atau Qurban Yang Terbaik?

Terkecuali jika keadaannya tidak mendukung mencari kambing yang memenuhi syarat usia seperti di atas, boleh (berakikah/berqurban) dengan ternakdomba (wedus gembel) berupa jadzaah atau yang berusia paling tidak enam (6) bulan memasuki bulan ke-7, sebagaimana hadis Nabi Muhammad shollahu ‘alaihi wa sallam :

Diriwayatkan Jabir RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,”Janganlah kalian memotong (hewan) kecuali yang musinnah. Kecuali jika kalian merasa kesulitan (dalam mendapatkannya), maka potonglah jadza’ah dari biri-biri (wedus gembel).” (HR. Muslim)

Hubungi AQIQAH.CO.ID untuk mendapatkan info paket aqiqah Jakarta terbaru

Perlu Ayah Bunda tahu, bahwa aqiqah sesungguhnya adalah sunnah yang sangat ditekankan.

Berhubungan dengan waktu pelaksanaannya, para ulama ahli fiqh sepakat, bahwa waktu yang afdhol untuk menjalankan akikah yakni hari ketujuh pasca hari lahirnya, berdasarkan hadis Rosulullah SAW. Untuk mengetahui cara menghitungnya, dimulai sejak hari kelahiran, kemudian ditambah enam hari berikutnya.

Tetapi, sekiranya tak bisa akikah pada hari ke-7, aqiqoh diperbolehkan dilakukan setelahnya hingga ada kesanggupan, walaupun sang buah hati sudah mencapai umur dewasa. Hal ini didasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh Rosulullah SAW, yang mana Beliau mengaqiqahi diri Beliau sendiri saat Beliau sudah berumur dewasa. Imam Tabrani meriwayatkan hadits yang menjadikan landasan kesimpulan ini,

Bahwa, setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi, Beliau mengaqiqahi diri Beliau sendiri.

Karena hal itu pendapat ini yang Kami anggap kuat diantara persilangan pendapat para ulama ahli fikih yang ada dalam permasalahan ini. Riwayat di atas, juga memperlihatkan bolehnya seseorang beraqiqah untuk dirinya sendiri, jikalau bapak dan ibunya belum mengaqiqohi dirinya waktu masih kecil atau sebab orang tuanya tidak memiliki kemampuan dalam menunaikan aqiqah untuknya.

Aqiqoh Cakung Timur Cakung Jakarta Timur

Tata cara untuk proses acara aqiqoh mesti mentaati ketentuan yang telah diatur sehingga ibadah yang disunnahkan ini bisa mendatangkan ganjaran dan menjadi perantara datangnya keberkahan bagi anak, orang tua, sanak famili, keluarga dan orang-orang yang hadir.

Bagi Ayah & Bunda yang belum memahami seperti apa sebenarnya tata cara akikah dikerjakan, silakan baca penjelasan berikut ini!

Apa Saja Persyaratan Dalam Melaksanakan Ibadah Akikah?

Jika mewakilkan aktifitas pemotongan domba untuk aqiqahnya tanpa melihat secara langsung, pastikan bahwa aktivitas penyembelihan sahfiqhnya, bisa jadi aqiqah yang dilakukan belum sesuai syariah secara syariat. Ada beberapa point yang wajib dipenuhi agar ibadahnya sah menurut ketetapan syari’at, yaitu :

Layanan Aqiqah Jakarta

1. Banyaknya Kambingnya

Banyaknya ternak yang digunakan untuk aqiqah laki-laki berbeda dengan perempuan. Aqiqah untuk laki-laki adalah dua (2) ekor kambing/domba. Sedangkan anak perempuan cukup cuma dengan satu ekor kambing atau domba saja.

Saat ini ini, prosesi pengorderan, pemotongan, sampai proses pengolahan daging kambing bisa dengan mudah Ayah dan Bunda serahkan kepada AQIQAH.CO.ID. Dengan begitu, Anda masih dapat beraktifitas tanpa direpotkan dengan berbagai urusan penyembelihan.

Hubungi AQIQAH.CO.ID untuk mendapatkan info paket aqiqah terbaru

2. Kondisi Kesehatan Kambing – Domba Aqiqohnya

Kondisi kesehatan domba aqiqahnya wajib dalam keadaan sehat dan tak diperbolehkan cacat. Minimal usia enam (6) bulan untuk hewan aqiqah jenis gibas (wedus gembel). Sedangkan untuk kambing jawa paling tidak sudah berusia satu (1) tahun.

Aqiqoh Cakung Timur Cakung Jakarta Timur

Walaupun semacam itu, pendapat jumhur ulama ahli fikih yang paling utama ialah untuk hewan aqiqohbiri-biri (wedus gembol) minimal telah berumur 1 tahun genap, memasuki bulan ke-13. Sedangkan untuk kambing jawa setidaknya sudah usia dua tahun genap, memasuki tahun ke-3. Permasalahan ini seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Baca : Seperti Apakah Hewan Aqiqoh Atau Qurban Yang Ideal?

Sebagian Amalan Ketika Melaksanakan Aqiqah

Untuk menjalankan ibadah aqiqah, Anda wajib tahu tata cara apa saja yang sepatutnya dilakukan agar rangkaian pengerjaan ibadah aqiqahnya bisa berjalan sempurna dan sesuai secara syari’ah. Adapun cara aqiqah antain :

I. Memotong Rambut Si Kecil

Tatacara pertama yang sepatutnya dilaksanakan adalah dengan mencukur rambut si kecil hingga habis. Itu dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  • Sebelum memotong rambut, diawali dengan membaca doa terlebih dahulu.
  • Sesudah itu, pencukuran rambut dikerjakan mulai dari sebelah kanan ke arah kiri.
  • Pastikan seluruh rambut dicukur habis tanpa menyisakan sisa.
  • Nantinya, semua potongan rambut tadi ditimbang. Hasil timbangan tersebut dikonversi ke dalam bentuk emas dan disedekahkan kepada orang yang membutuhkan.

Setelah ini dilaksanakan dengan maksud membebaskan si kecil dari godaan syetan yang menggoda dan membersamainya ketika lahir.

Aqiqoh Cakung Timur Cakung Jakarta Timur

II. Memberi Nama Pada Si Kecil

Sesudah pemotongan rambut selesai dilaksanakan, silakan berikan nama pada sang anak Ayah & Bunda. Beri nama yang terbaik yang mengandung do’a dan harapan Anda terhadap si kecil. Berikanlah nama yang bagus, baik itu panggilan ataupun nama lengkapnya.

III. Memotong Kambing Aqiqoh

Selanjutnya yaitu menyembelih domba-kambing akikah sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang telah Allah ‘azza wa jalla karuniakan kepada Kita. Penyembelihan domba-kambing aqiqah ini dapat Anda percayakan kepada penyedia jasa layanan katering aqiqoh dan penyedia domba qurban yang menyediakan layanan aqiqoh Jakarta yang akan menyiapkan seluruh prosesinya sampai dengan pengolahan hidangannya.

IV. Makan Bersama-sama

Disantap rame-rame dan tak lupa lantunan do’a dari para santriwan/wati atau adik-adik Panti Asuhan agar ibadah akikah putra putri Ayah dan Bunda tambah berlipat keberkahannya untuk Anda sekeluarga. Dari proses awal sampai selesai Insya Allah aqiqah jadi berlipat barokahnya bersama AQIQAH.CO.ID

Hubungi AQIQAH.CO.ID untuk mendapatkan info paket aqiqah terbaru

V. Doa

Sesudah selesai seluruh tahapan acara aqiqoh, panjatkanlah doa untuk anak yang baru lahir. Mohonkan kebaikan kepada Allah ‘azza wa jalla atasnya dan dijauhkan dari godaan syaithon selama hidupnya.

Pesan Jasa Catering Akikah Dan Domba – Kambing Kurban di Aqiqoh Cakung Timur Cakung Jakarta Timur

Tak usah cemas, ada berbagai pilihan ternak untuk akikah dan kurban, menu olahan kambing aqiqoh yang bisa Anda pesan. Olahan seperti rendang, semur, sop, hingga nasi kebuli dapat Anda pesan. FREE ongkir untuk Area Jakarta.

Hubungi AQIQAH.CO.ID untuk mendapatkan info paket aqiqah terbaru

Menyambut lahirnya si kecil yang baru terlahir memang seharusnya membawa rasa bahagia dan keberkahan bagi keluarga dan orang-orang sekitar. Hal itu bisa Ayah & Bunda percayakan pada Aqiqah Jakarta untuk kelancaran prosesi akikah keluarga Ayah Bunda.

Semoga postingan dari Aqiqoh Jakarta ini dapat membantu Ayah & Bunda dalam menentukan penyedia jasa layanan katering Aqiqoh yang terbaik di Jakarta. Selamat merencanakan ibadah Aqiqoh, semoga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Allahuma aamiin…

Butuh bantuan? Hubungi AQIQAH.CO.ID sekarang